אודות

העמותה למניעת הימורים כפייתיים בישראל

עקרונות:

העמותה למניעת הימורים כפייתיים בישראל, היא עמותה ציבורית וולונטרית העוסקת בקידום נושאי החינוך, ההסברה והמניעה בהימורים הכפייתיים בישראל.

העמותה הוקמה בשנת 1994 ע"י משפחות של מהמרים, אנשים מהתחום הטיפולי ואנשי אקדמיה.

יו"ר העמותה – הגב' פנינה אלדר.

מטרות:

1. לחקור וללמוד על ההערכות והתפיסות בציבור הישראלי של ההימורים ומשחקי המזל מבחינת הנוהגים, ההשפעות והמניעים.

2. ללמוד על ההיקף, האופי והממדים של התופעה החברתית בארץ.

3. להניח תשתית מניעתית וטיפולית ראשונה, שתאפשר לאמוד את הנזקים האישיים, המשפחתיים והחברתיים.

4. לחשוף את התופעה כבעיה לאומית – קיומית.

5. הערכת השפעות ההימורים הכפייתיים על הכלכלה, הבריאות והרווחה.

6. קיום סדנאות לימודיות עבור אנשי מקצוע.

7. פיתוח תכניות חינוכיות.

8. עידוד חקיקה בנושא ההימורים החוקיים והבלתי – חוקיים.

9. עידוד אכיפת חוקים קיימים, המתייחסים לגיל ולמקום המשחקיים הציבוריים והפרטיים.

תרומה לעמותה

פרטים אישיים

על מנת לבצע תרומה לא מקוונת יש לעקוב אחר ההוראות הבאות:

משלוח תרומה בהמחאה:

  1. כיתבו המחאה לכבוד "העמותה למניעת הימורים כפייתיים".
  2. בנספח של ההמחאה, נא לציין שהתרומה היא עבור "העמותה למניעת הימורים כפייתיים".
  3. נא לשלוח את ההמחאה אל: "העמותה למניעת הימורים כפייתיים - פנינה אלדר - רח' משה סנה 14/57 פתח תקווה 49322

העברה בנקאית לחשבון העמותה:

 • חשבון מס' 709-330-018950/31
  בנק לאומי
  מספר סניף: 709
  כתובת: יעל רום 8 אם המושבות פתח-תקווה

העמותה למניעת הימורים כפייתיים
כל התרומות יוכרו בהדרגה והן פטורות ממס.

יש לבחור סכום תרומה לשם משלוח קבלה בהתאם לגובה התרומה

סה"כ תרומה: ₪10.00